Hitori Bocchi no Marumaru Seikatsu - Anime revela 1º Vídeo