Masashi Kishimoto envolvido no Live-Action de Naruto