Production I.G cria Anime Original - Kabuki-chō no Yatsu