Samurai 8 - Masashi Kishimoto comenta o seu Novo Manga