Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões – Análise

Filme: Manbiki kazoku | Shoplifters Diretor: Hirokazu Koreeda Escritores: Hirokazu Koreeda (história original), Hirokazu Koreeda (guião) Produtores: Takashi Ishihara, Hirokazu Koreeda, Yu Kumagai, Kaoru Matsuzaki, Yasuhito Nakae, Satomi Odake, Megumi … Continue a ler Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões – Análise