Shoumetsu Toshi Anime - Teaser revela Kenji Kawai como Compositor