TOP 10 Compositores Anime da Era Heisei | Goo Ranking